Vergelijk gratis 6 dakkapel offertes
dakkapel offerte   

Dakkapel vergunning

Als u een dakkapel wilt plaatsen heeft u meestal een vergunning nodig die u kunt aanvragen via het omgevingsloket van de Rijksoverheid. Mocht u echter aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoen, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Bouwvergunning dakkapel

Sinds 1 oktober 2010 vervangt de omgevingsvergunning de vergunningen zoals de bouwvergunning, kapvergunning en andere vergunningen.

Dakkapel vergunningsvrij

Voor het vergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:
1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;
2. de dakkapel heeft een plat dak;
3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter;
4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet;
5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok;
6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;
7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, vergunningsvrij worden geplaatst;
8. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

In de brochure van de rijksoverheid vindt u de volledige regels voor dakkapellen.

Mocht u aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kan het alsnog voorkomen dat u in uw situatie een vergunning nodig heeft. Daarnaast moet u zich houden aan de regels in het bouwbesluit 2012, de gemeentelijke voorschriften van de bouwverorderning, welstandseisen en het bestemmingsplan. Deze regels verschillen per gemeente.

Vergunningscheck

Via de vergunningscheck van omgevingsloket online kunt u controleren of u in uw huidige situatie, in uw gemeente en bij uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft.

Vergunning aanvragen

Een vergunning aanvragen voor uw dakkapel kan via de aanvraagprocedure van omgevingsloket online. U kunt ook uw dakkapel specialist machtigen om de aanvraag op te stellen.

De behandelprocedure duurt maximaal 6 weken. Bij complexere aanvragen duurt de uitgebreide procedure maximaal 6 maanden. Beide procedures kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken.

Tips bij een dakkapel vergunning

- Het is verplicht om rekening te houden met uw buren. Licht uw buren daarom ook in over de voorgenomen bouwplannen.
- Uw gemeente kan kosten in rekening brengen voor het behandelen van uw aanvraag. Houdt hier rekening mee, want de kosten kunnen namelijk per gemeente erg van elkaar verschillen.

Vraag advies over dakkapel vergunning

U kunt gebruik maken van de dakkapel offerte vergelijker om dakkapel specialisten in uw regio met elkaar te vergelijken op basis van prijs en kwaliteit.